تمام خدمات ما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد
هرگونه استفاده از سایت ها پس از ساخت به عهده کاربر ان سایت میباشد
ما هیجگونه دسترسی به سایت ها و اطلاعات مشتریان نداریم
در صورت مشاهده هر سایت غیر از قوانین ان سایت مسدود میگردد
همچنین ارائه خدمات ما برای همیشه برای ان مشتری قطع میگردد

  • قوانین را قبول دارم
  • تمام مطالب و قالب این سایت برای شرکت وب یو محفوظ است و با کد 1-1-731990-65-0-7 در سازمان رسانه الکترونیکی ثبت گردیده است